ibe120

Excel: Oppsett av interaktivt sektordiagram (VIDEO)

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:25

Dere skal sette opp et interaktivt sektordiagram i oppgave to i IBE120 - har fått tilbakemelding om at det er flere av dere som syns denne delen var veldig vanskelig. Jeg har derfor tatt opp en kort video som demonstrerer prosessen.

Excel: Hvordan vise formler i cellene

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:23

Standard visning i Excels celler er ferdig utregnet resultat. I noen tilfeller kan det være praktisk å vise formlene i råformat i stedet, for eksempel ved utskrift av en datamodell i Excel. For å gjøre dette, trykker du CTRL + `. Dette tegnet får du ved å trykke knappen til venstre for backspace. Dersom du benytter laptop er det mulig du må trykke inn FN-knappen i tillegg. Standard oppsett vil se slik ut:

Excel: Bruk av FINN.RAD (VLOOKUP)

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:21

I fagene IBE201 og IBE120 ved Høgskolen i Molde er det flere Excel-formler som vil gå igjen - FINN.RAD er en av de (VLOOKUP om du benytter engelsk Excel-utgave). Se for deg at du har en oversikt med resultater, hvor du skal hente ut en karakter basert på hva resultatet er. Slikt kan gjøres langt enklere ved hjelp av FINN.RAD. Se følgende eksempel:

excel

Excel: Norsk-engelsk "ordbok" for formler

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:18

De av dere som benytter skole-PCene til å jobbe med Excel, har sikkert oppdaget at disse har engelsk utgave. Det er ikke alltid så lett å vite hvilke formler du skal bruke, dersom du hjemme benytter norsk utgave. Excel er desverre satt opp slik at navnene ikke stemmer overrens, og du kan ikke angi norske funksjonsnavn når du skriver oppgaver i engelsk Excel.

IBE120: Nøste if-setninger (for å regne median)

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:13

Er flere som har spurt hvordan dere kan regne ut median/gjennomsnitt basert på kriteriene i oppgave 1. Legger derfor ut en eksempelformel her, som kanskje kan være til litt hjelp:

Om du skal bruke if-setninger i cellene for å filtrere ut etter begge kriteriene er du nødt å "nøste" to if-spørringer. Korrekt blir slik som dette:

=MEDIAN(HVIS($A$5:$A$68="Kvinner";HVIS(C$5:C$68="Egenmeldt";D$5:D$68)))

(Nå har jeg norsk Excel, så om du bruker engelsk må du skrive IF istedet for HVIS, samt komma (,) istedet for semikolon (;).)

VBA: Hvordan kopiere data fra en celle til den neste

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:09

Flere av dere jobber nå på øvingsoppgaven om Havner Gods. Jeg har fått spørsmål på epost om hvordan dere kunne kopiere årstallene fra en celle til den neste, da annenhver kolonne ikke har årstall. Jeg har derfor skrevet en liten makro-kodesnutt som kan brukes til akkurat dette, som dere kan se under. Det første eksempelet er skrevet av meg, det andre av faglærer Anne Karin. Kom gjerne med innspill om det er andre ting dere trenger eksempler på.

IBE120: Programmatiske eksempler fra øving nr. 1 2014

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:06

I andre del av første øving to skulle dere regne ut statistikk over sykefraværet i det utdelte regnearket. Her var det meningen at dere skulle bruke Excel's innebygde funksjoner - men det er også fullt mulig å gjøre flere av oppgavene med egenprogrammerte makroer skrevet i VBA (programmeringsspråket som brukes til makro-programmering i Microsoft Office). I kodevinduene under denne teksten kan dere se eksempler på hvordan beregning av gjennomsnittslig sykefravær fordelt på kjønn, med legemeldt & egenmeldt hver for seg.