VBA: Hvordan sortere et array med stringer etter lengde

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:51

Om du ønsker å sortere et array med setninger etter fallende lengde, kan du bruke kodesnutten under. Denne sjekker lengden på setningene ved hjelp av Len()-funksjonen, og flytter de lengste setningene fortløpende oppover. LBound() og UBound() brukes for å hente størrelsen på arrayet (laveste og øverste plass).

 1. 'Slik kan du sortere et array med setninger
 2. Dim setninger() as String
 3. '.........................
 4. Dim først, sist as Integer
 5. Dim tmp as string
 6. først = LBound(setninger)
 7. sist = UBound(setninger)
 8.  
 9. For f = først To sist
 10. For s = f + 1 To sist
 11. If Len(setninger(f)) < Len(setninger(s)) Then 'Len() sjekker lengden på setningen
 12. tmp = setninger(s)
 13. setninger(s) = setninger(f)
 14. setninger(f) = tmp
 15. End If
 16. Next s
 17. Next f