VBA: Hvordan finne string inne i annen string

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:53

Har du noen gang hatt behov for å lete etter en tekstsnutt i en lengre string? Det er ikke så vanskelig, og kan gjøres ved hjelp av funksjonen Mid(). Legger ved et kode-eksempel under.

 1. Dim tekst, str as string
 2.  
 3. tekst = "Dette er teksten vi skal lete i"
 4. str = "vi" 'dette er stringen vi vil finne
 5.  
 6. For i = 1 to Len(tekst) 'Looper gjennom hele teksten, en bokstav om gangen.
 7. If Mid(tekst, i, Len(str)) = str Then
 8. Msgbox(str & " ble funnet.")
 9. Exit sub
 10. End if
 11. Next i
 12.  
 13. Msgbox(str & " ble ikke funnet.")