VBA: Hvordan filtrere rapporter programmatisk

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:43

Har du noen gang hatt behov for å velge hva som skal vises i en rapport, og at dette skal kunne defineres programmatisk? Da er det lykkedagen din i dag, det er nemlig ikke så avansert som man kan anta. Om vi tar utgangspunkt i en database med studenter hvor det er en tabell med informasjon om hver enkelt student, kan vi anta at det ønskes å vise en oversikt over disse i en rapport. Men, det er ikke praktisk å vise alle studentene på en gang. Det er derfor ønskelig om man kunne filtrert studenter etter hjemkommune, studium og hvilket år de begynte på skolen. Legger ved et kodeeksempel under, som jeg antar er lagt i en knapp på et enkelt skjema som brukes for å vise rapporten. Denne koden åpner en filtrert versjon av rapporten, bestemt ut fra hva du velger på skjemaet ditt. Velger du ingenting, er standarden at alle oppføringer tas med fra det valget. Bare legg igjen en kommentar om det er noe som skulle være uklart!

 1. Private Sub btnRapport_Click()
 2. 'Sjekker valg
 3. Dim strKommune, strStudium, intAar as Variant
 4.  
 5. 'Antar comboboksen cbKommune for å velge kommune
 6. If IsNull(Me.cbKommune.Value) Then
 7. strKommune = "Like '*'" 'Henter ut alle oppføringer om valg ikke er gjort
 8. Else
 9. strKommune = " = '" & Me.cbKommune.Value & "'"
 10. End If
 11.  
 12. 'Antar comboboksen cbStudium for å velge studium
 13. If IsNull(Me.cbStudium.Value) Then
 14. strStudium = "Like '*'"
 15. Else
 16. strStudium = " = '" & Me.cbStudium.Value & "'"
 17. End If
 18.  
 19. 'Antar tekstboksen txtAar for å skrive inn ønsket år
 20. If IsNull(Me.txtAar.Value) Then
 21. intAar = "Like '*'"
 22. Else
 23. intAar = "& Me.txtAar.Value &" 'legg merke til mangelen på ' her, dette er pga. intAar er en integer, og ikke en string
 24. End If
 25.  
 26. Dim strFilter As String
 27. strFilter = "[Hjemkommune] " & strKommune & " AND [Studium] " _
 28. & strStudium & " AND [Studie startet] " & intAar & ""
 29.  
 30. DoCmd.OpenReport "rptStudent", acPreview 'åpner med forhåndsvisning
 31.  
 32. With Reports![rptStudent]
 33. .Filter = strFilter
 34. .FilterOn = True
 35. End With
 36. End Sub