IBE201: Oppgave 1i/1j, øving tre

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:19

Har fått spørsmål om denne oppgaven fra flere elever nå, og velger derfor å legge ut en liten pekepinn. Trikset er at selve forholdet til relasjonen må endres en smule. Standardvalget for oppsatte relasjoner er det øverste (valg 1). Men, ettersom det ikke vil finnes noen oppføringer i "Oppdrag"-tabellen for det kontoroet som er uten oppdrag, vil det ikke være noen oppføringer. For å komme inn på denne menyen kan du dobbelklikke på den svarte linjen mellom tabellene. Når du endrer til valg 2, inkluderes ALLE oppføringer fra "Avdelingskontor"-tabellen - slik at også Kristiansund kommer med. Og siden Kristiansund ikke har noen oppdrag, vil denne da dukke opp. ettersom vi har valgt kriteriet Is Null for AvdID fra "Oppdrag"-tabellen. Spør gjerne om det er uklart.

access

Ellers er det også et par som har spurt hvordan de kan få satt opp summering for de forskjellige bedriftene i rapporten som skal opprettes i oppgave 1j. Gå i Design View/Utformingsvisning. Dersom dere høyreklikker på feltet for "Kundenavn" og velger Group On ("grupper på" på norsk?), vil rapporten få en ekstra header. For å få lagt sammen total nettopris for de forskjellige bedriftene, kan du høyreklikke i "Nettopris"-feltet og velge Total: Sum, som på det nedenstående bildet. Da får dere en ekstra footer i rapporten, hvor summert nettopris ligger som et felt.

access