IBE201: Konvertere negativt avdrag til positivt tall

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:00

Som dere sikkert oppdaget, returnerer funksjonen AVDRAG() (PMT()) et negativt tall - dette fordi tallet er et låneavdrag, som tilsier penger ut. Men i de fleste tilfeller hvor vi skal regne ut kostnader, kan det være en fordel med positive tall. Som mange har funnet ut, er det mulig å gange tallet med -1, og det vil da bli positivt.

Om dere ikke ønsker dette, har Excel en integrert funksjon - ABS() - som returnerer den absolutte verdien av et tall - uten tallets eventuelle tegn. Begge deler er selvfølgelig OK å bruke. :)