IBE201: Hvordan sette publiseringsdato m/ datovelger

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:05

I obligatorisk øving fire er det meningen at dere skal sette publiseringsdato i tabellen øverst til høyre i dokumentmalen som skal opprettes. Det ferdige resultatet skal se ca. slik ut;

dato

For å få en datovelger som dette, kan du benytte en ferdig funksjon i Word. Denne finner du under Sett inn: Hurtigdeler: Dokumentegenskap: Publiseringsdato. Se skjermbildet under for å se hvor du skal trykke. Her ligger det også andre ferdige valg som kan settes inn i maler.

resultat