IBE151: Videogjennomgang av foreløpig løsningsforslag, øving 9