IBE151: Video som demonstrerer en funksjon i VBA

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:58

Laget en kort videosnutt som demonstrerer opprettelse og bruk av en funksjon i VBA. Funksjoner er svært nyttige, da de tillater deg å gjenbruke kode, uten å skrive denne på nytt. Om du da bruker koden flere plasser, og senere ønsker å endre koden, vil du også bare ha behov for å endre koden på en enkelt plass.