IBE151: Løsningsforslag, eksamen 2015

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:12

Løste til en viss grad eksamensoppgavene fra våren 2015 i dagens labtime. Har rensket denne koden, og lagret den i en database som kan lastes ned fra ge.tt. Koden kan også sees på pastebin. Ellers løste jeg tidligere store deler av eksamenssettet fra 2013 på video, disse videoene ligger på Youtube. Har lenket en av de under - resten finner du på samme kanal. Lykke til med eksamen!