IBE120: "Smørbrødliste" for interaktivt sektordiagram

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:16

Det å opprette et interaktivt sektordiagram er ikke så vanskelig, men det gjelder å holde tungen rett i munnen. Her er en liste over hva du kan gjøre, steg for steg

  • Først må du opprette en komboboks, med ønskede valg. Denne må du knytte til en celle.

excel

  • Deretter kan du bruke funksjonen VELG() - gi cellen du knyttet til komboboksen som første argument, og dataene du ønsker å velge mellom som verdier, en etter en.

excel

  • Til slutt, kan du benytte funksjonen FINN.RAD() for å hente ut de relevante data fra matrisen A2:E7. Første argument er cellen du har satt opp funksjonen VELG() i - i mitt tilfelle G9. Andre argument er matrisen hvor alle dataene ligger - i mitt tilfelle A2:E7. Til sist, er argumentet kolonnen i matrisen - for "Matvare" vil dette være 1, for "Vann" vil det være 2, og så videre...
  • Så som siste steg setter du opp et sektordiagram basert på raden med data hentet ved hjelp av FINN.RAD. Gjør du dette vil sektordiagrammet endre seg hver gang du velger en annen verdi i komboboksen.

Om dere har spørsmål, kan