IBE120: Programmatiske eksempler fra øving nr. 1 2014

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:06

I andre del av første øving to skulle dere regne ut statistikk over sykefraværet i det utdelte regnearket. Her var det meningen at dere skulle bruke Excel's innebygde funksjoner - men det er også fullt mulig å gjøre flere av oppgavene med egenprogrammerte makroer skrevet i VBA (programmeringsspråket som brukes til makro-programmering i Microsoft Office). I kodevinduene under denne teksten kan dere se eksempler på hvordan beregning av gjennomsnittslig sykefravær fordelt på kjønn, med legemeldt & egenmeldt hver for seg. I tillegg får dere se hvordan variasjonsbredde kan regnes ut, fordelt etter de samme kriteriene.

PS. La også til et eksempel på en alternativ metode for å slette de radene som mangler data, dette ligger i tredje kodevindu.

sykeprosenter

 1. Sub RegneutGjennomsnitt()
 2.  
 3. For kolonne = 4 To 20 'ytre loop, går bortover (opp til 20 år sjekkes)
 4. If Cells(3, kolonne).Value = "" Then 'stopper loopen når det ikke flere årstall som skal sjekkes
 5. Exit For
 6. End If
 7.  
 8. 'Double-variablene (desimal-tall) brukes for å summere opp de totale prosentsummene
 9. 'Long-variablene (lang integer) teller opp antallet som summeres sammen, slik at vi kan dele på denne for å få gjennomsnittet
 10. Dim mennEgenM, mennLegeM, kvinnerEgenM, kvinnerLegeM As Double
 11. Dim mennEgenCount, mennLegeCount, kvinnerEgenCount, kvinnerLegeCount As Long
 12.  
 13. 'Alle settes til en verdi av 0 her, da vi trenger at de "nullstilles" mellom hvert årstall som sjekkes
 14. mennEgenCount = 0
 15. mennLegeCount = 0
 16. kvinnerLegeCount = 0
 17. kvinnerEgenCount = 0
 18. mennEgenM = 0
 19. mennLegeM = 0
 20. kvinnerLegeM = 0
 21. kvinnerEgenM = 0
 22.  
 23. For rad = 5 To 80 'indre loop, går nedover
 24.  
 25. If Cells(rad, 1).Value = "Menn" Then 'hvis det er menn
 26. If Cells(rad, 3).Value = "Egenmeldt" Then 'sjekker vi om det er egenmeldt
 27. mennEgenM = mennEgenM + CDbl(Cells(rad, kolonne).Value)
 28. mennEgenCount = mennEgenCount + 1
 29. End If
 30.  
 31. If Cells(rad, 3).Value = "Legemeldt" Then 'eller legemeldt
 32. mennLegeM = mennLegeM + CDbl(Cells(rad, kolonne).Value)
 33. mennLegeCount = mennLegeCount + 1
 34. End If
 35. End If
 36.  
 37. If Cells(rad, 1).Value = "Kvinner" Then 'tilsvarende for kvinner her
 38. If Cells(rad, 3).Value = "Egenmeldt" Then
 39. kvinnerEgenM = kvinnerEgenM + CDbl(Cells(rad, kolonne).Value)
 40. kvinnerEgenCount = kvinnerEgenCount + 1
 41. End If
 42.  
 43. If Cells(rad, 3).Value = "Legemeldt" Then
 44. kvinnerLegeM = kvinnerLegeM + CDbl(Cells(rad, kolonne).Value)
 45. kvinnerLegeCount = kvinnerLegeCount + 1
 46. End If
 47. End If
 48.  
 49. If Cells(rad, 4).Value = "" Then
 50. 'resultatet kunne evt. vært rundt av her.. :)
 51. 'resultatet legges eksplisitt i celler under næringene (som sees på bildet over)
 52. 'denne koden vil fungere fint selv om du legger til nye årstall, da den sjekker opp til 20 år
 53. 'om du vil ha flere endrer du kun første linje i øverst loop til å gå endra lengre til høyre
 54. Cells(71, kolonne).Value = mennEgenM / mennEgenCount
 55. Cells(72, kolonne).Value = mennLegeM / mennLegeCount
 56. Cells(73, kolonne).Value = kvinnerEgenM / kvinnerEgenCount
 57. Cells(74, kolonne).Value = kvinnerLegeM / kvinnerLegeCount
 58.  
 59. Exit For
 60. End If
 61.  
 62. Next rad
 63. Next kolonne
 64.  
 65.  
 66. End Sub
 1. Sub finnVariasjonsbredde()
 2. Dim mennLavestE, mennLavestL, kvinnerLavestE, kvinnerLavestL, mennHøyestE, mennHøyestL, kvinnerHøyestE, kvinnerHøyestL As Double
 3.  
 4. For kolonne = 4 To 20 'ytre loop, går bortover
 5. If Cells(3, kolonne).Value = "" Then 'sjekker om årstall-cellen er tom, er den det, avsluttes hele loopen
 6. Exit For
 7. End If
 8.  
 9. mennLavestE = Cells(5, kolonne).Value 'gir lavest verdien fra "første" celle den vil loope forbi
 10. mennHøyestE = Cells(5, kolonne).Value 'gir høyest verdien fra "første" celle den vil loope forbi
 11. mennLavestL = Cells(5, kolonne).Value
 12. mennHøyestL = Cells(5, kolonne).Value
 13. kvinnerLavestE = Cells(5, kolonne).Value
 14. kvinnerHøyestE = Cells(5, kolonne).Value
 15. kvinnerLavestL = Cells(5, kolonne).Value
 16. kvinnerHøyestL = Cells(5, kolonne).Value
 17.  
 18.  
 19. For rad = 5 To 80 'indre loop, går nedover
 20. If Cells(rad, 4).Value = "" Then 'stopper loopen, og printer årsresultatet når det ikke lengre er flere næringer å sjekke
 21. Cells(77, kolonne).Value = mennHøyestE - mennLavestE
 22. Cells(78, kolonne).Value = mennHøyestL - mennLavestL
 23. Cells(79, kolonne).Value = kvinnerHøyestE - kvinnerLavestE
 24. Cells(80, kolonne).Value = kvinnerHøyestL - kvinnerLavestL
 25. Exit For
 26. End If
 27.  
 28. 'sjekker verdien i lavest og høyest opp mot cellen som loopes, overskriver variablene dersom verdiene er høyere/lavere enn nåværende verdi
 29. If Cells(rad, 1).Value = "Menn" Then
 30. If Cells(rad, 3).Value = "Egenmeldt" Then
 31. If Cells(rad, kolonne).Value > mennHøyestE Then
 32. mennHøyestE = Cells(rad, kolonne).Value
 33. End If
 34.  
 35. If Cells(rad, kolonne).Value < mennLavestE Then
 36. mennLavestE = Cells(rad, kolonne).Value
 37. End If
 38. End If
 39.  
 40. If Cells(rad, 3).Value = "Legemeldt" Then
 41. If Cells(rad, kolonne).Value > mennHøyestL Then
 42. mennHøyestL = Cells(rad, kolonne).Value
 43. End If
 44.  
 45. If Cells(rad, kolonne).Value < mennLavestL Then
 46. mennLavestL = Cells(rad, kolonne).Value
 47. End If
 48. End If
 49. End If
 50.  
 51. If Cells(rad, 1).Value = "Kvinner" Then
 52. If Cells(rad, 3).Value = "Egenmeldt" Then
 53. If Cells(rad, kolonne).Value > kvinnerHøyestE Then
 54. kvinnerHøyestE = Cells(rad, kolonne).Value
 55. End If
 56.  
 57. If Cells(rad, kolonne).Value < kvinnerLavestE Then
 58. kvinnerLavestE = Cells(rad, kolonne).Value
 59. End If
 60. End If
 61.  
 62. If Cells(rad, 3).Value = "Legemeldt" Then
 63. If Cells(rad, kolonne).Value > kvinnerHøyestL Then
 64. kvinnerHøyestL = Cells(rad, kolonne).Value
 65. End If
 66.  
 67. If Cells(rad, kolonne).Value < kvinnerLavestL Then
 68. kvinnerLavestL = Cells(rad, kolonne).Value
 69. End If
 70. End If
 71. End If
 72.  
 73. Next rad
 74. Next kolonne
 75.  
 76.  
 77. End Sub
 1. Sub SlettTommeLinjer()
 2. Dim antTomme, teller As Long
 3. antTomme = 0 'teller for antall "tomme" celler
 4. teller = 68 'teller for den ytre loopen
 5.  
 6. For rad = 5 To teller 'begynner på rad fem, og teller ned til rad 68
 7.  
 8. For kolonne = 4 To 15 'begynner på kolonne d, og teller bortover til kolonne o (bare å øke tallet om det blir flere år med data)
 9. If Cells(rad, kolonne).Value = ".." Then
 10. antTomme = antTomme + 1 'for å passe på at vi kun sletter rader hvor ALLE årene mangler data
 11. End If
 12.  
 13. If antTomme = 12 Then 'siden vi for øyeblikket har tolv år (må økes dersom det blir flere år
 14. Cells(rad, kolonne).EntireRow.Delete 'sletter raden
 15. teller = teller - 1 'fjerner en rad fra telleren (siden vi nå har slettet en)
 16. antTomme = 0 'nullstiller telleren
 17. Exit For
 18. End If
 19. Next kolonne
 20. Next rad
 21.  
 22. End Sub