IBE120: Hvordan sjekke etter nuller i datasettet "Havner Gods"

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:05

Fikk epost fra noen elever som slet litt med å kode makroen som skulle sjekke etter nuller i øvingsoppgaven om Havner Gods. Problemet med makroen som var skrevet, var at slik den var satt opp, ville verdien i den siste kolonnen være den som bestemte utfallet, uavhengig av innholdet i de andre cellene. Problemet blir da at dersom det finnes data, men den siste kolonnen mangler data, vil likevel makroen tro at hele raden er "tom". Jeg skrev derfor en makro, hvor jeg har prøvd å legge til kommentarer for hvordan den fungerer. Om dere "debugger" denne makroen, vil dere kunne se steg for steg hvordan den går gjennom dataene.

Om det eventuelt er ønskelig, kan jeg lage en kort informasjonsvideo om hvordan dere "debugger" i Excel, men denne informasjonen er også lett tilgjengelig via Google. Legg igjen en kommentar eller send meg en epost om noen eventuelt ønsker et videoklipp. Makroen det er snakk om, kan dere se under artikkelen. 

 1. Sub Sjekknuller()
 2. Dim sluttrad As Integer
 3. sluttrad = Cells(1000, 4).End(xlUp).Row
 4. For x = 7 To sluttrad
 5. startkolonne = 3 'første kolonne, C
 6. sluttkolonne = 24 'siste kolonne med data, X
 7. teller = 0 'teller, brukes for å sjekke om alle kolonner har null
 8. For y = startkolonne To sluttkolonne
 9. If Cells(x, y).Value = 0 Then 'om kolonnen er tom, økes telleren
 10. teller = teller + 1 'øker teller med en
 11. End If
 12. Next y
 13.  
 14. If teller = ((sluttkolonne + 1) - startkolonne) Then 'dersom telleren er like høy som antallet kolonner med data, settes verdien til True.
 15. Cells(x, sluttkolonne + 1).Value = True
 16. Else: Cells(x, sluttkolonne + 1).Value = False 'Om ikke, settes den til False.
 17. End If
 18. Next x
 19. End Sub