Excel: Bruk av FINN.RAD (VLOOKUP)

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:21

I fagene IBE201 og IBE120 ved Høgskolen i Molde er det flere Excel-formler som vil gå igjen - FINN.RAD er en av de (VLOOKUP om du benytter engelsk Excel-utgave). Se for deg at du har en oversikt med resultater, hvor du skal hente ut en karakter basert på hva resultatet er. Slikt kan gjøres langt enklere ved hjelp av FINN.RAD. Se følgende eksempel:

excel

I kolonne S har vi et totalresultat fra et utvalg elevers eksamensresultater. Basert på dette resultatet ønsker vi å vise en bokstavkarakter som samsvarer med karaktertabellen som er omkranset av den røde boksen. Med andre ord, om vi tar den første eleven som eksempel (eksamensresultatet i cellen S5) vil formelen utformes slik:

=FINN.RAD(S5;$V$5:$W$10;2)

Første argument er cellen hvor resultatet vi ønsker å sjekke ligger - altså S5. Andre argument er matrisen (flere kolonner og rader) hvor bokstavkarakterene og intervalloversikten er lagret. Siste argument er kolonneindeksen, som betyr hvilken kolonne i matrisen du ønsker å hente karakteren fra - i vårt tilfelle blir dette kolonne 2, siden kolonne 1 (V) inneholder frekvensene hvorpå kolonne 2 (W) inneholder bokstavkarakterene.

Grunnen til dollartegnene i formelen er at vi ønsker å låse plasseringen til matrisen, slik at formelen kan kopieres (ved å dras) nedover de andre cellene uten at resultatet skal forskyve seg og bli inkorrekt.