Excel: Bruk av ANTALL.HVIS (COUNTIF)

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 19:20

I første innleveringsoppgave i IBE201 fikk dere blant annet beskjed om å regne ut antall av hver bokstavkarakter som befant seg i en oversikt over eksamenskarakterer. Dette kan enkelt oppnås ved hjelp av den innebygde funksjonen ANTALL.HVIS (COUNTIF om du benytter engelsk utgave av Excel). Se følgende eksempel;

excel

Her ønsker vi å summere opp antallet av de forskjellige karakterene angitt nederst i kolonne V som vi finner i kolonne T. Formelen for å finne antall av karakteren A vil bli slik:

=ANTALL.HVIS($T$5:$T$14;V14)

Første karakter i karakteroversikten finner vi i cellen T5, mens siste karakter ligger i cellen T14. Vi legger dollartegn i formelen for å låse disse cellene, slik at de ikke forandrer seg når vi kopierer formelen nedover. Andre argument er V14, som viser til cellen før antallet, hvor bokstavkarakteren vi vil summere er angitt - vi kunne i dette tilfellet angitt "A" og oppnådd samme resultat, men da kunne ikke formelen vært kopiert nedover kolonnen uten endring.