Benytter Drupal som rammeverk - dette gir deg trygghet som kunde.
Benytter Drupal som rammeverk - dette gir deg trygghet som kunde.
Kort ventetid fra start til ferdig prosjekt
Kort ventetid fra start til ferdig prosjekt
Trenger du nye nettsider? Sjekk min portefølje
Trenger du nye nettsider? Sjekk min portefølje

VBA: Egendefinerte datatyper

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:41

Dersom dere har sett på Kais eksempelkode om parkeringsplasser, har dere nok lagt merke til at det ligger en liten kodesnutt i toppen. Det som skjer der, er at han definerer sin egen datatype, til videre bruk i koden. Dette kan være nyttig i mange tilfeller. Har du f.eks. behov for et to-dimensjonalt array, men ønsker å benytte forskjellige datatyper, er ikke dette mulig. Du vil dog i praksis oppnå dette, om du istedet benytter deg av et array av en egendefinert datatype.. Du definerer en egendefinert type slik som dette:

VBA: Tips&Trix

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 21:14

Navn på knapper, tekstbokser, comboboxer mm.

Det er en fordel om du navngir objekter med en fast forkortelse basert på hvilken type objekt det er, deretter et beskrivende navn for hva dette objektet er til. Objektene, om vi tar knapper som et eksempel, blir automatisk navngitt, "Command**". Dette kan f.eks. forkortes til "com" for "Command". Etter dette beskriver du hva knappen skal gjøre - er det en knapp som skal lagre noe, kan du kanskje kalle den "comLagre"?