Benytter Drupal som rammeverk - dette gir deg trygghet som kunde.
Benytter Drupal som rammeverk - dette gir deg trygghet som kunde.
Kort ventetid fra start til ferdig prosjekt
Kort ventetid fra start til ferdig prosjekt
Trenger du nye nettsider? Sjekk min portefølje
Trenger du nye nettsider? Sjekk min portefølje

VBA: Hvordan kopiere data fra en celle til den neste

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:09

Flere av dere jobber nå på øvingsoppgaven om Havner Gods. Jeg har fått spørsmål på epost om hvordan dere kunne kopiere årstallene fra en celle til den neste, da annenhver kolonne ikke har årstall. Jeg har derfor skrevet en liten makro-kodesnutt som kan brukes til akkurat dette, som dere kan se under. Det første eksempelet er skrevet av meg, det andre av faglærer Anne Karin. Kom gjerne med innspill om det er andre ting dere trenger eksempler på.

IBE120: Programmatiske eksempler fra øving nr. 1 2014

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:06

I andre del av første øving to skulle dere regne ut statistikk over sykefraværet i det utdelte regnearket. Her var det meningen at dere skulle bruke Excel's innebygde funksjoner - men det er også fullt mulig å gjøre flere av oppgavene med egenprogrammerte makroer skrevet i VBA (programmeringsspråket som brukes til makro-programmering i Microsoft Office). I kodevinduene under denne teksten kan dere se eksempler på hvordan beregning av gjennomsnittslig sykefravær fordelt på kjønn, med legemeldt & egenmeldt hver for seg.

VBA: Hvordan lage en Fibonacci-sekvens

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:04

Fibonacci-sekvensen er en betegnelse på en matematisk sekvens hvor tallrekken øker gradvis. Du begynner med to tall, og 1. Du legger sammen de to forrige tallene i rekken for å skape det neste, og slik vil rekken bygge seg oppover, slik som dette: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ..........

Det er relativt enkelt å gjenskape denne sekvensen programmatisk, dette kan dere se et eksempel på i kodevinduet under.

VBA: Hvordan skrive en egendefinert funksjon

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:00

Dersom du har en oppgave du skal gjøre flere plasser i programmet ditt eller eventuelt vil dele opp koden din for å gjøre den mer oversiktlig, kan det i mange tilfeller være meget fornuftig å skrive dine egne funksjoner. En egenbygd funksjon er et stykke kode som tar i mot "argumenter", og kan brukes flere ganger i koden med forskjellige argumenter om dette er ønskelig. I kodevinduet nedenfor har jeg skrevet en liten funksjon som tar i mot fødselsdatoen din som et argument, og returnerer alderen din som en "Long Integer".

VBA: Hvordan sjekke om oppføring eksisterer i tabell

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:57

Dersom du skal legge til oppføringer i en relatert tabell programmatisk, kan det være en fordel å sjekke om oppføringen eksisterer fra før. Da slipper du feilmeldinger om du forsøker å legge til en oppføring som ikke eksisterer i "foreldre"-tabellen. I eksempelet under sjekker jeg om studentnr. til en gitt student eksisterer i en studenttabell, før jeg legger til en oppføring for denne studenten i en eksamenstabell. Er ikke studenten registrert, ønsker jeg ikke at eksamensregistreringen skal bli gjennomført. Se kodevinduet under for et kodeeksempel.

VBA: Hvordan finne string inne i annen string

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:53

Har du noen gang hatt behov for å lete etter en tekstsnutt i en lengre string? Det er ikke så vanskelig, og kan gjøres ved hjelp av funksjonen Mid(). Legger ved et kode-eksempel under.

VBA: Hvordan sortere et array med stringer etter lengde

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:51

Om du ønsker å sortere et array med setninger etter fallende lengde, kan du bruke kodesnutten under. Denne sjekker lengden på setningene ved hjelp av Len()-funksjonen, og flytter de lengste setningene fortløpende oppover. LBound() og UBound() brukes for å hente størrelsen på arrayet (laveste og øverste plass).

VBA: Hvordan opprette en egendefinert datatype

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:50

Egendefinerte datatyper kan være svært nyttig når du koder VBA i Microsoft Access. Du kan se på en egendefinert datatype som en "beholder" for de datatypene du er vant til å bruke fra før. Det å opprette en er faktisk svært enkelt, du må bare passe på at du oppretter den øverst i koden, over alle funksjoner og sub-rutiner. I tillegg til dette, må du unnlate å skrive dim foran "variablene" du definerer inne i datatypen din, da de ikke er som variabler å regne. Et eksempel på hvordan du kan skrive dette kan sees i kode-vinduet under.

VBA: Hvordan lese data fra tabell til et array

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:47

Dersom du ønsker å lese data fra en tabell, og jobbe med innholdet uten nødvendigvis å endre kilden, kan det være fordelaktig å lese dataene inn i et array. Dette vil i tillegg gjøre programmet raskere om du ikke skal benytte alle dataene fra tabellen, og kun trenger noen av feltene. I kode-eksempelet under, antar vi at vi har en ordre-tabell med kundeinfo, betalingsinfo og annet. Men det eneste vi ønsker å hente ut, er fakturanr. og total sum innbetalt. Dette lar seg enkelt gjennomføre, som du kan se i koden under.

VBA: Hvordan lese inn tekstfil

Submitted by lroedal on Sun, 12/10/2017 - 23:46

Om du ønsker å lese inn en tekstfil, og vil at brukeren skal ha mulighet til å velge filen som skal leses inn, kan du bruke msoFileDialogPicker. Da vil brukeren få opp en standard fildialog, hvor h*n kan lete etter ønsket fil i filsystemet selv. (Om msoFileDialogPicker ikke fungerer (objektet er ikke gjenkjent), kan det være at du må aktivere "Microsoft Office **.* Object Library. Dette kan gjøres via Tools, deretter References i "Visual Basic"-editoren.