Benytter Drupal som rammeverk - dette gir deg trygghet som kunde.
Benytter Drupal som rammeverk - dette gir deg trygghet som kunde.
Kort ventetid fra start til ferdig prosjekt
Kort ventetid fra start til ferdig prosjekt
Trenger du nye nettsider? Sjekk min portefølje
Trenger du nye nettsider? Sjekk min portefølje

IBE120: Hvordan sjekke etter nuller i datasettet "Havner Gods"

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:05

Fikk epost fra noen elever som slet litt med å kode makroen som skulle sjekke etter nuller i øvingsoppgaven om Havner Gods. Problemet med makroen som var skrevet, var at slik den var satt opp, ville verdien i den siste kolonnen være den som bestemte utfallet, uavhengig av innholdet i de andre cellene. Problemet blir da at dersom det finnes data, men den siste kolonnen mangler data, vil likevel makroen tro at hele raden er "tom". Jeg skrev derfor en makro, hvor jeg har prøvd å legge til kommentarer for hvordan den fungerer.

IBE151: Introduksjonsvideo til debugging

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:04

Laget i dag en kort videosnutt hvor jeg debugger gjennom et enkelt program som skal skrive ut en Fibonacci-frekvens. Snakker litt om enkeltfunksjoner som kan gjøre det lettere å teste programmene deres. Et høyt antall av dere som tar dette kurset, burde se denne videoen.

IBE151: Løsningsforslag, eksamen V2014

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 01:03

EDIT 25.11: Da er løsningsforslag for oppgave D også ute.

EDIT 21.11: Løsningsforslag for oppgave C er også lagt til.

Har tatt meg tid til å opprette løsningsforslag for de første oppgavene på eksamen avholdt våren 2014. Hele oppgave A og B er ferdig, og regner med at jeg tar unna C og D etterhvert som jeg får ledig tid. Har lastet opp filene slik at dere kan hente de ned, og sammenligne det mot det dere har gjort selv i labtimene. Lykke til med eksamensforberedelsene - og husk at det ikke er noe i veien for å sende meg en epost om dere står fast under øvingen! :)

IBE151: Video som demonstrerer en funksjon i VBA

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:58

Laget en kort videosnutt som demonstrerer opprettelse og bruk av en funksjon i VBA. Funksjoner er svært nyttige, da de tillater deg å gjenbruke kode, uten å skrive denne på nytt. Om du da bruker koden flere plasser, og senere ønsker å endre koden, vil du også bare ha behov for å endre koden på en enkelt plass.

VBA: Hvordan filtrere rapporter programmatisk

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:43

Har du noen gang hatt behov for å velge hva som skal vises i en rapport, og at dette skal kunne defineres programmatisk? Da er det lykkedagen din i dag, det er nemlig ikke så avansert som man kan anta. Om vi tar utgangspunkt i en database med studenter hvor det er en tabell med informasjon om hver enkelt student, kan vi anta at det ønskes å vise en oversikt over disse i en rapport. Men, det er ikke praktisk å vise alle studentene på en gang. Det er derfor ønskelig om man kunne filtrert studenter etter hjemkommune, studium og hvilket år de begynte på skolen.

VBA: Skrive ut en enkelt oppføring fra skjema

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:42

Om du noen gang har satt opp et skjema for å vise innhold i en tabell, har du kanskje også ønsket å skrive ut denne informasjonen? Access har en innebygd makro for å kjøre utskrifter, men den skriver desverre ut alle oppføringer i tabellen. Om du har en tabell med 100+ oppføringer, kan dette være problematisk. Løsningen da kan være så enkel som å opprette en "hjelperapport", som du setter opp så lik som mulig til skjemaet ditt.

VBA: Hvordan legge til en oppføring i en tabell programmatisk

Submitted by lroedal on Mon, 12/11/2017 - 00:11

Dersom du ønsker å legge til oppføringer i en tabell i Microsoft Access, uten å gjøre dette direkte i tabellen, kan det være nyttig å kunne den programmatiske måten å legge til oppføringer på. Dette kan du programmere inn i et skjema, slik at brukeren av databasen din kan legge til nye oppføringer på en enkel og oversiktlig måte. For dette eksempelet kan vi anta at vi har en tabell for kunder, hvor vi vil lagre navn, adresse og telefonnr. for potensielle kunder. Du kan se kodevinduet under for et eksempel på hvordan det kan gjennomføres.